Inspekcja kanalizacji jest usługą polegającą na przeglądzie instalacji kamerą inspekcyjną pod kątem uszkodzeń oraz innych nieprawidłowości powodujących częste awarie sieci kanalizacyjnej. Monitoring rur wykonywany jest najczęściej podczas diagnozy kanalizacji, gdy często ulega ona awariom w postaci zatykania się rur.